text describing the image

Tipas / jungiantis urbanistinis
Būsena / pasyvus ardantis
Dydis / mikro
Problemos / emocinis potencialas, funkcinis balansas ir įvairovė, tranzitinė monotonija


*Tiltas – destruktyvus miesto struktūrą jungiantis elementas, gali būti tyrinėjamas ir suprantamas dvejopai: tai destruktyvi egzistencinio lūžio erdvė po tiltu arba jungianti laikina tranzitinė zona ant tilto. Pastaroji dažnai įvardijama kaip teigiamą (erdvė po tiltu – neigiamą) reikšmę turintis tranzitinis koridorius. Projekte daugiau dėmesio skiriama destruktyviai aplinkai po tiltu, tačiau nepamirštama ir viršutinės tilto dalies realizacija.

PO tiltu

Emocinis potencialas – pasižyminti stipriu teigiamu ir neigiamu emociniu poveikiu erdvė po tiltu veikia kaip egzistencinio lūžio riba, nes trumpai ir aiškiai skiria dvi miestovaizdžio dalis. Miestovaizdyje atsiradęs linijinis tarpas, tarsi tuščia erdvė, sąlygoja individo egzistencinės patirties permąstymą, išreiškia jo emocionalumą. Dėl nepriimtino įvaizdžio neišnaudojamas emocinis šios erdvės potencialas, todėl skatinant sociokultūrinę realizacija, naudojant meno disciplinas ir įterpti meno objektus, kurie sudomintų visuomenę galima paversti šią aplinką pilnaverte miesto viešąja erdve.

Funkcinis balansas ir įvairovė – nevienodai funkciškai ir erdviškai realizuojamos skirtingos tilto dalys. Viršutinioji dalis traktuojama kaip pagrindinė, nes yra pritaikyta transporto funkcijai, o apatinioji lieka visiškai neišnaudota. Kompensuojant rekriacninės funkcijos nebūvimą tilto apačią siūloma išnaudoti kuriant sporto, aktyvaus poilsio, gyvenamosios paskirties funkcinius darinius. Taip ekonomiškai ir ergonomiškai sprendžiant tilto erdvinį planavimą būtų pasiekta funkcinis balansas bei erdvių įvairovė, taip pat jungiančio miesto elemento architektūrinė kokybė.

ANT tilto

Tranzitinė monotonija – nagrinėjama poilsio stotelių ir tuo pačiu kultūrinių zonų viršutinėje tilto dalyje projektavimo problematika. Tiltas suvokiamas kaip tarpinė, pereinamoji miesto erdvė, kurioje keliaujantys neturi galimybes sustoti, todėl čia neužsibūna. Urbanistiniais vaizdais turtinga panoraminė tilto erdvė papildoma rekreacinėmis, kultūrinėmis zonomis, taip pakeičiant tranzitinės erdvės funkcinį statusą, sukuriama mišri naujo tipo viešoji miesto aplinka. Funkcinės įvairovės miesto audinyje problema glaudžiai susijusi su šiuolaikine erdvių formavimo koncepcija, miesto erdvės komercializacija ir patrauklumo paieškomis. Šie kertiniai urbanizuotos aplinkos permainas inicijuojantys veiksniai padeda formuoti funkciškai turtingą miesto viešųjų erdvių koncepciją.