text describing the image

Tipas / skirianti infrastruktūra
Būsena / dinaminis ardantis
Dydis / mikro arba makro
Problemos / nesaugumas, nerealizuota erdvė, fizinė ir socialinė atskirtis


Nesaugumas – nuolat augant mobilumo poreikiui, plečiantis transporto sistemai didėja ir eismo saugumo problemos. Teikiant pirmenybę mobilumui, viešojo gyvenimo saugumas nustumiamas į antrą planą. Taigi, iškyla viešas konfliktas tarp visuomenės noro judėti ir noro būti saugiems. Problema sprendžiama pasitelkiant dekonstravimo metodą, kurio pagalba siekiama atskleisti šio visuomenės konflikto svarbą bei pabrėžti mobilumo poreikio ir eismo saugumo aspektų lygiavertiškumą. Dekonstruojant socialines kolektyvines visuomenines reikšmes, susijusias su transporto srautų destruktyviu poveikiu, bandoma rasti vizualinį kompromisą tarp šių dviejų priešybių.

Nerealizuota erdvė – tranzitinės erdvės realizacija yra tiesiogiai susijusi su viešojo gyvenimo saugumu, kuris, kaip jau buvo minėta, nustumiamas į antrą planą, todėl transporto zonos socialiniu požiūriu taip ir lieka neišnaudotos. Stiprinant viešojo saugumo aspektą galimas transporto arterijų pritaikymas ne tik transporto bet ir rekreacijos funkcijai. Formuojamas naujas požiūris į miesto viešąsias erdves, kitaip suvokiamas visuomenės saugumas ir pačios rekreacinės zonos mieste. Socialiai nesaugiuose ir nepriimtinuose transporto koridoriuose kuriamos viešosios erdvės, taip atskleidžiamas naujas santykis tarp geresnės gyvenimo kokybės ir visuomenės saugumo.

Fizinė ir socialinė atskirtis – visų pirma, gatvė suvokiama kaip fiziškai skirianti transporto zona, kurioje labai svarbų vaidmenį atlieka viešojo saugumo elementai, tokie kaip pėsčiųjų perėjos, tiltai, tuneliai, saugumo salelės. Šiuos kelio elementus galime suvokti ne tik kaip saugumo jungtis tarp dviejų skirtingų gatvės pusių, bet ir kaip socialinius koridorius, kuriais gali bendrauti viena nuo kitos atskirtos socialinės zonos. Fizinė atskirtis glaudžiai susijusi su socialine atskirtimi, būtent dėl jos kaltės dvi socialinės pusės vystosi skirtingai. Taigi norint sustiprinti atskirtų socialinių zonų ryšį, sumažinti fizinę ir ypač socialinę atskirtį reikia kurti naujus, stipresnius jungiamuosius elementus, tuo pačiu ir naujus saugumo koridorius.